Στην Ελλάδα είναι νόμιμα τα ακατέργαστα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L χαμηλής περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Τα σχετικά θέματα διέπονται από όσα ορίζει ο νόμος 4139 του 2013 "περί εξαρτησιογόνων ουσιών". Τον Απρίλιο του 2016 με την τροποποίηση του νόμου που έγινε στην Ελλάδα επιτρέπεται η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis Sativa L) καθώς και η διανομή των προϊόντων της.

Σύμφωνα με αυτόν δεν περιλαμβάνονται στις ναρκωτικές ουσίες ουσίες «τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L χαμηλής περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και συγκεκριμένα μέχρι 0,2%».