Τερπένια

Τερπένια

Ενεργά φίλτρα

Τερπένια Cali Cinderella99 1 ml

18,15 €

Τα τερπένια της  Cali Terpenes έχουν δημιουργηθεί από πρώτες ύλες καλύτερης ποιότητας, από βιολογικές καλλιέργειες, χωρίς φυτοφάρμακα ή ρύπους και χωρίς διαγονιδιακά. Επίσης τα τερπένια αυτά δεν περιέχουν κανναβινοειδή (THC, CBD, CBD, CBG …)ή οποιοδήποτε είδος προσθήκης.

Tερπένια Cali Og Kush 1 ml

18,15 €

Τα τερπένια της  Cali Terpenes έχουν δημιουργηθεί από πρώτες ύλες καλύτερης ποιότητας, από βιολογικές καλλιέργειες, χωρίς φυτοφάρμακα ή ρύπους και χωρίς διαγονιδιακά. Επίσης τα τερπένια αυτά δεν περιέχουν κανναβινοειδή (THC, CBD, CBD, CBG …)ή οποιοδήποτε είδος προσθήκης.

Τερπένια Cali Wifi Og 1 ml

18,15 €

Τα τερπένια της  Cali Terpenes έχουν δημιουργηθεί από πρώτες ύλες καλύτερης ποιότητας, από βιολογικές καλλιέργειες, χωρίς φυτοφάρμακα ή ρύπους και χωρίς διαγονιδιακά. Επίσης τα τερπένια αυτά δεν περιέχουν κανναβινοειδή (THC, CBD, CBD, CBG …)ή οποιοδήποτε είδος προσθήκης.

Tερπένια Cali Cheese 1 ml

18,15 €

Τα τερπένια της  Cali Terpenes έχουν δημιουργηθεί από πρώτες ύλες καλύτερης ποιότητας, από βιολογικές καλλιέργειες, χωρίς φυτοφάρμακα ή ρύπους και χωρίς διαγονιδιακά. Επίσης τα τερπένια αυτά δεν περιέχουν κανναβινοειδή (THC, CBD, CBD, CBG …)ή οποιοδήποτε είδος προσθήκης.

Tερπένια Cali Critical 1 ml

18,15 €

Τα τερπένια της  Cali Terpenes έχουν δημιουργηθεί από πρώτες ύλες καλύτερης ποιότητας, από βιολογικές καλλιέργειες, χωρίς φυτοφάρμακα ή ρύπους και χωρίς διαγονιδιακά. Επίσης τα τερπένια αυτά δεν περιέχουν κανναβινοειδή (THC, CBD, CBD, CBG …)ή οποιοδήποτε είδος προσθήκης.

Tερπένια Cali Blackberry Kush 1 ml

18,15 €

Τα τερπένια της  Cali Terpenes έχουν δημιουργηθεί από πρώτες ύλες καλύτερης ποιότητας, από βιολογικές καλλιέργειες, χωρίς φυτοφάρμακα ή ρύπους και χωρίς διαγονιδιακά. Επίσης τα τερπένια αυτά δεν περιέχουν κανναβινοειδή (THC, CBD, CBD, CBG …)ή οποιοδήποτε είδος προσθήκης.

Τερπένια Cali Holy Grail Kush 1 ml

18,15 €

Τα τερπένια της  Cali Terpenes έχουν δημιουργηθεί από πρώτες ύλες καλύτερης ποιότητας, από βιολογικές καλλιέργειες, χωρίς φυτοφάρμακα ή ρύπους και χωρίς διαγονιδιακά. Επίσης τα τερπένια αυτά δεν περιέχουν κανναβινοειδή (THC, CBD, CBD, CBG …)ή οποιοδήποτε είδος προσθήκης.

Τερπένια Cali Furius Candy 1 ml

18,15 €

Τα τερπένια της  Cali Terpenes έχουν δημιουργηθεί από πρώτες ύλες καλύτερης ποιότητας, από βιολογικές καλλιέργειες, χωρίς φυτοφάρμακα ή ρύπους και χωρίς διαγονιδιακά. Επίσης τα τερπένια αυτά δεν περιέχουν κανναβινοειδή (THC, CBD, CBD, CBG …)ή οποιοδήποτε είδος προσθήκης.